Bovigny

Reeds in 871 bekend onder de naam “Bovennias”. De naam zou van het latijns “Bovinaciae villae” voortvloeien dat “ossen boerderij” betekent.

De pronkstukken van Bovigny zijn het geheel gevormd door de kerk, de pastorie en de omliggende huizen, een merkwaardig monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de 2 wereldoorlogen en een houwitser van 14 – 18.

De kerktoren van 1723, het waardevol interieur van de kerk met meubilering van de 17de en 18de eeuw en de pastorie uit 1766 samen met de omliggende oude woningen verdienen uw volle aandacht.

Opgravingen uitgevoerd door de archeologische kring Ségnia getuigen van een belangrijke Romeinse bezetting. Meerdere villa’s werden opgegraven, waaronder een koninklijke villa in het domein van het kasteel “Les Concessions” (zie Beho).

De Mont Saint-Martin en de Onze-Lieve-Vrouw-der-zieken kapel.

Tussen de dorpen Beho en Bovigny, op een heuvel rechts van de Glain, wat in het Keltisch « helder water » betekent, staat een kleine kapel, te midden van een cirkelvormig kerkhof. De kapel met een wit geschilderde puntgevel is opgebouwd uit breukstenen . Een muur uit breukstenen zonder mortel omringt het geheel.

De wandeling leidt u langs een stijle kruisweg tot aan de kapel. Aan elke statie van de kruisweg staat een oud grafsteen uit blauw steen van Ottré, versierd met fijne uitsnijdingen.

Wandeling:

N 23, 10 Km, 3 U

N 24, 8 Km, 2 U

N 25, 10 Km, 3 U

N 26, 5 Km, 1 U 30