Cierreux

In de 19de eeuw bestond er langs de Glain een klein industrieel centrum. Het bevatte een graanmolen, een houtzagerij, een leerlooierij, een schorsmolen, een stokerij en stroomafgwaarts ook nog een volderij, een oliefabriek en een beendermolen.

De heuveltjes die men langs de beek van Cierreux ziet, zijn overblijfsels van de vroegere goudwinning. Dit bewijst dat deze streek reeds bewoond was in de tweede periode van de ijzertijd (La Tène 1).

Zuid-oost van Cierreux, op de plaats Henrichapelle, bevinden zich oude steengroeven waar slijpsteen werd gedolven.

Even verder, net voorbij de brug over de spoorlijn, ziet u een waterreservoir gevuld met het water uit de Ronce en de plaats waar de oude waterkrachtcentrale Beaupain stond.

Wandeling:

N 24, 8 km, 2 U, gemakkelijk.