Montleban

Reeds in 1545 bezat de Heer Adrien François de Rivière de indrukwekkende molen « Massart » die nu nog midden in het dorp te bewonderen is. Het gebouw rust op twee bogen waaronder het water de twee schoepraderen aandrijft. De hele mekaniek staat nog werkklaar.

Tegen de muur van de pastorie, links van de kerk kunt u een klein fontein zien. De dorpelingen kwamen hier hun drinkwater halen. Het water stroomt door drie leistenen kuipen die enkele jaren geleden nog gebruikt werden voor de was en als drinkplaats voor het vee. Het geheel is mooi gerestaureerd. Gelijktijdig werd er een nieuw dorpsplein ingericht waar vroeger het gemeentehuis en de school stonden.

Wandeling:

N 22, 12 Km, 4 U

N 30, 15 Km, 4 U